CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi là ai – Tổng Kho Tôn Thép Miền Nam MTP – Tôn Thép MTP ( https://satthepxaydung.net/.)

CÔNG TY TỔNG KHO TÔN THÉP MTP MIỀN NAM – TÔN THÉP MTP

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi người dùng để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin từ biểu mẫu nhận xét, bao gồm địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt, nhằm hỗ trợ trong việc phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh, được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash), có thể được chuyển đến dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Bạn có thể tìm hiểu về chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chúng tôi chấp nhận nhận xét của bạn, ảnh đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Thư viện

Khi bạn tải hình ảnh lên trang web, hãy hạn chế việc tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Điều này giúp ngăn chặn khách truy cập trang web từ việc tải xuống và trích xuất bất kỳ thông tin vị trí nào từ dữ liệu trong hình ảnh.

Thông tin liên hệ

Cookies

Khi bạn thực hiện việc bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp tên, địa chỉ email, và địa chỉ trang web để chúng tôi tạo một cookie. Thông tin này giúp tiện lợi cho việc không cần nhập lại thông tin mỗi khi bạn muốn thêm bình luận mới. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Khi bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt có hỗ trợ cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ tự động gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị cá nhân của bạn. Thông tin đăng nhập mới nhất sẽ được giữ trong hai ngày, và các lựa chọn hiển thị gần đây nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được giữ trong hai tuần. Cookie đăng nhập sẽ tự động xoá khi bạn đăng xuất.

Trong trường hợp bạn chỉnh sửa hoặc công bố một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được tạo trong trình duyệt. Cookie này chỉ chứa ID của bài viết bạn đã sửa và sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày, không chứa thông tin cá nhân.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn gửi một bình luận, chúng tôi sẽ giữ lại bình luận và siêu dữ liệu liên quan mà không có thời hạn cụ thể. Mục đích của việc này là để chúng tôi có thể tự động nhận biết và duyệt bình luận mà không cần giữ chúng trong hàng đợi chờ kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của mình. Mọi người dùng đều có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có khả năng xem và chỉnh sửa thông tin này.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi bạn sử dụng trang web, bạn đồng ý với những điều được mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Các điều này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mọi thay đổi sẽ được công bố và chỉ áp dụng cho hoạt động và thông tin từ thời điểm thay đổi trở đi, không ảnh hưởng đến các thông tin đã được thu thập trước đó. Đề nghị bạn đọc lại chính sách bảo mật mỗi khi truy cập trang web để đảm bảo hiểu rõ cách thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng.

Chính sách của chúng tôi cam kết giữ kín thông tin cá nhân thu thập từ trang web, chỉ sử dụng nó cho mục đích nội bộ. Chúng tôi cam đoan không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập thông tin định danh cá nhân, như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, và các chi tiết khác, khi khách truy cập tự nguyện cung cấp thông tin này cho chúng tôi. Thông tin này được sử dụng chỉ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo các cách khác, như việc thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hoặc tổ chức, địa chỉ email, số điện thoại, và ngày sinh nhật của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cụ thể về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi, như loại trình duyệt bạn đang sử dụng, ngày và giờ bạn truy cập trang web, các trang bạn xem khi truy cập trang web, và địa chỉ trang web mà bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web của chúng tôi.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.