Giá Dây Kẽm Buộc

11,500

  • Chủng loại: dây kẽm buộc đen, dây kẽm buộc trắng, dây kẽm buộc nhúng kẽm, dây kẽm buộc bọc nhựa
  • Độ dày: 1 ly, 2 ly, 3 ly, 3.5 ly, 4 ly, 5 ly, 8 ly
  • Đường kính: 0.4mm – 5.0mm
  • Trọng lượng: 25kg – 50kg/cuộn
Danh mục:
Gọi điện Gọi điện Gọi điện