Sắt Thép Hộp 10×30 0.7 ly, 0.8 ly, 0.9 ly, 1.0 ly, 1.1 ly 1.2 ly

  • Tên sản phẩm: Thép hộp 10×30, thép hộp chữ nhật 1 x 3, sắt hộp 10×30
  • Độ dày: Từ 0.7 đến 1.5mm
  • Trọng lượng: Từ 1.7 đến 3.1 kg/cây
  • Chiều dài tiêu chuẩn:  6m
  • Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
Gọi điện Gọi điện Gọi điện
0933.991.222 0902.774.111 0932.181.345 0932.337.337 0789.373.666 0917.02.03.03 0909.601.456