Sắt Thép Hộp 20×20 Đen, Mạ Kẽm 1.0 ly, 1.1 ly, 1.2 ly, 1.4 ly, 1.5 ly Rẻ #1 Từ Nhà Máy

  • Tên sản phẩm: Thép hộp 20×20, sắt hộp 20×20, thép hộp vuông 20 x 20, hộp 20×20 mạ kẽm, hộp 20×20 đen, hộp vuông 2 x 2, thép hộp vuông 2 x 2
  • Độ dày tiêu chuẩn: 0.7mm đến 2.0mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất :  TCVN, JIS, AMTS…
  • Trọng lượng: Từ 2.45 đến 6.5 kg/cây 6m
Gọi điện Gọi điện Gọi điện