Bảng Giá Tôn Nhựa Sóng Vuông 5,6,7,9,11 Sóng Mới Nhất

Giá tôn nhựa sóng vuông mới nhất hôm nay – Liên hệ ngay CK 5%

  • Loại sóng: Có 5 sóng, 6 sóng, 7 sóng và 11 sóng.
  • Khổ rộng: 1.08m, với phần hữu dụng là 1.0m; 1.29m, với phần hữu dụng là 1.2m.
  • Độ dày: Có độ dày là 2.5mm, 3.0mm và 3.5mm.
  • Chiều cao gợn sóng: Có chiều cao gợn sóng là 21mm
Danh mục:
Gọi điện Gọi điện Gọi điện