Tôn PU 3 Lớp Chống Nóng

Giá tôn PU 3 lớp mới nhất – liên hệ CK 5%

  • Tôn 5 sóng vuông và 9 sóng vuông
  • Khổ tôn rộng 1.07m
  • Độ dày tôn: 3-5 dem
  • Trọng lượng: 2.5 – 4.4 kg/ m
Danh mục:
Gọi điện Gọi điện Gọi điện