Thép Phi 8 Có Gân

Bảng giá Thép Phi 8 có gân mới nhất hôm nay – Liên hệ CK 5%

  • Chiều dài bó: 6, 8.6, 12 (m)
  • Trọng lượng bó:
    • 1000 kg (6m)
    • 2000 kg (8.6m)
    • 500 kg (11.7m – 12m)
Gọi điện Gọi điện Gọi điện