Tôn Diềm Đầu Hồi

Giá tôn diềm đầu hồi mới nhất – Tôn Thép MTP

  • Độ dày: 2.8 – 5 dem
  • Trọng lượng: 2.4 – 4.45 kg/m
  • Giá tôn diềm đầu hồi dao động từ: 50.000 VNĐ/m
Danh mục:
Gọi điện Gọi điện Gọi điện