Giá Dây Kẽm Gai

12,000

  • Chủng loại: dây kẽm gai hình xoắn, dây kẽm gai hình dao
  • Độ dày: 2.2mm – 3.0mm
  • Chiều dài dây: 5.5m – 11m
  • Khối lượng cuộn dây: 50 – 55kg
Danh mục:
Gọi điện Gọi điện Gọi điện