Giá Dây Kẽm Lam

24,000

  • Đường kính cuộn dây có các loại: 30cm, 40cm, 60cm, 80cm.
  • Chiều dài lưỡi dao: 20mm
  • Chiều dài 1 cuộn dây kẽm lam: 15m
  • Chiều dài cuộn dây kẽm hình dao khi kéo thẳng: 90 – 100m
  • Trọng lượng 1 cuộn dây kẽm lam: 10kg
Danh mục:
Gọi điện Gọi điện Gọi điện