Sắt Thép Hộp 30×30 0.8 ly, 0.9 ly, 1 ly, 1.4 ly, 1.8 ly, 2 ly, 3 ly

  • Tên sản phẩm:  thép hộp 30×30, sắt hộp 30×30, thép hộp vuông 30 x 30, hộp vuông 3 x 3, thép hộp vuông 3 x 3
  • Độ dày: từ 0.8 đến 3.0mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN, ATSM, JIS,…
  • Chiều dài: 6m/cây
Gọi điện Gọi điện Gọi điện
0933.991.222 0902.774.111 0932.181.345 0932.337.337 0789.373.666 0917.02.03.03 0909.601.456