Tôn La Phông Giả Gỗ, Tôn La Phông Vân Gỗ

Giá tôn la phông giả gỗ mới nhất – Liên hệ ngay CK 5%

  • Độ dày: 4 – 5 dem.
  • Trọng lượng: 3.5 – 4.5 kg.
Danh mục:
Gọi điện Gọi điện Gọi điện