Sắt Thép Hộp 50×50 Đen, Mạ Kẽm 1.1 ly, 1.2 ly, 1.2 ly, 1.4 ly, 1.7, ly, 1.8 ly, 2 ly, 2.3 ly, 2.5 ly, 2.8 ly, 3 ly, 3.2 ly Rẻ #1 Từ Nhà Máy

  • Tên sản phẩm: Thép hộp 50×50, thép hộp vuông 5 × 5, sắt hộp 50×50
  • Độ dày tiêu chuẩn: 1.0mm đến 3.0mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, ASTM A36, ASTM A53, ATSM A500, JIS 3302
  • Trọng lượng: Từ 9.3 kg đến 25.7 kg/cây
  • Chiều dài tiêu chuẩn:  6m
Gọi điện Gọi điện Gọi điện