Sắt Thép Hộp 50×50 1.1 ly, 1.4 ly, 2 ly, 2.3 ly, 2.5 ly, 2.8 ly, 3 ly

  • Tên sản phẩm: Thép hộp 50×50, thép hộp vuông 5 × 5, sắt hộp 50×50
  • Độ dày tiêu chuẩn: 1.0mm đến 3.0mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, ASTM A36, ASTM A53, ATSM A500, JIS 3302
  • Trọng lượng: Từ 9.3 kg đến 25.7 kg/cây
  • Chiều dài tiêu chuẩn:  6m
Gọi điện Gọi điện Gọi điện
0933.991.222 0902.774.111 0932.181.345 0932.337.337 0789.373.666 0917.02.03.03 0909.601.456