Sắt Thép Hộp 150×75 1.4 ly, 1.8 ly, 2 ly 2.5 ly, 3 ly, 4 ly, 5 y, 6 ly

  • Tên sản phẩm: Thép hộp 150×75, sắt hộp 150×75, thép hộp chữ nhật 150×75, sắt hộp chữ nhật 150×75
  • Độ dày tiêu chuẩn: Từ 1.4 đến 6.0mm
  • Tiêu chuẩn sản xuất thép: TCVN, ATSM, JIS,…
  • Chiều dài: 6m/cây
Gọi điện Gọi điện Gọi điện
0933.991.222 0902.774.111 0932.181.345 0932.337.337 0789.373.666 0917.02.03.03 0909.601.456