Sắt Thép Hộp 20×40 0.8 ly, 0.9 ly, 1 ly, 1.2 ly, 1.4 ly, 1.8 ly, 2 ly

  • Tên sản phẩm: Thép hộp 20×40, thép hộp chữ nhật 2 x 4, sắt hộp 20×40
  • Độ dày: Từ 0.7 đến 2.0mm
  • Trọng lượng: Từ 4.0 – 10 kg/cây
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 6m
  • Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
Gọi điện Gọi điện Gọi điện
0933.991.222 0902.774.111 0932.181.345 0932.337.337 0789.373.666 0917.02.03.03 0909.601.456